(C27) Balanelgambiet

Het Balanel gambiet ontstaat na de zetten: