(C24) Grecogambiet

Het Grecogambiet gambiet ontstaat na de zetten: