(C42) Kieseritzkygambiet

Het Kieseritzky gambiet ontstaat na de zetten: