() Lopez Rousseaugambiet

Het Lopez Rousseaugambiet ontstaat na de zetten: